top of page

V tejto sekcii si môžete stiahnuť a následne vytlačiť tieto tlačivá:

 

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA
(Posielajte na adresu matrikára klubu!)

 

HLÁSENIE VRHU

 

* PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT
(Najskôr zasielajte poradkyni chovu (2 kópie) a až následne na SPZ.)

 

ŽIADOSŤ O CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU

(chovateľská stanica)

 

POTVRDENIE O TOTOŽNOSTI PSA
(Toto potvrdenie sa vyžaduje v prípade, že máte importovaného psíka a chcete ho zapísať do Slovenskej plemennej knihy psov /SPKP/.)

 

ŽIADOSŤ O EXPORTNÝ PP
(V prípade, že budete žiadať o vystavenie exportného preukazu o pôvode, je potrebné k pôvodnému preukazu o pôvode priložiť riadnu písomnú žiadosť. Preukaz o pôvode (domáci) musí byť podpísaný chovateľom! V prípade žiadosti o exportný preukaz o pôvode pre viacerých jedincov treba vypísať pre každého samostatnú žiadosť. Žiadosti zaslané mailom nie sú dostačujúce, je potrebný vlastnoručný podpis žiadateľa!)

 

ŽIADOSŤ O MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT

bottom of page