top of page

Poplatky za klubové služby:

Číslo účtu: 2001179726/8330 (FIO banka)

IBAN: SK60 8330 0000 0020 01 17 9726

 

Adresa klubu (pre platby poštovou poukážkou):
Americký kokeršpaniel klub pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Prosíme všetkých členov, aby pri platbách vždy uvádzali variabilný symbol, prípadne aj popis platby!

bottom of page